sharoni-alexander

 

אלכסנדר, נולד 19/7/1948, בעיר רגין שברומניה.
בן שלוש וחצי עלה עם הוריו ארצה, להתיישב על אדמות אביאל.
לאחר שסיים את לימודי כיתה א' בבית הספר "אלונה" שבעמיקם, עקרה משפחתו לכפר סבא, שם סיים אלכסנדר את לימודיו היסודיים בבית הספר על שם אוסישקיו, ואת לימודיו התיכוניים, במגמת המכניקה התעשייתית ב"אורט".
באוגוסט 1966, התגייס אלכסנדר לצה"ל, והתנדב לחיל הים, לצוללות.
אלכסנדר מאוד אהב את השרות בצוללת, אף כי לא קל היה הדבר.
גם בשעה שהיה באפשרותו לבקש העברה (עקב דלקת ראות בה לקה), סירב בכל תוקף לעשות כך.
עם תום מלחמת ששת הימים, באוגוסט 1967 , נבחר להיות בצוות שיצא לאנגליה להביא ארצה את הצוללת דקר.
אלכסנדר כתב משם למשפחתו, עד כמה הוא גאה ומאושר להימנות על צוות זה.
ב 28/1/1968 , בעת שהייתה בדרכה ארצה – בנתיב הים שבין גיברלטר לחיפה- נותק הקשר עם הדקר.
משך 31 שנים, היה גורלה ומקום הימצאה תעלומה.
ב 28/5/1999 , תמו שנים של חיפושים.
הצוללת אח"י דקר נמצאה על קרקעית הים התיכון, בעומק של 2,900 מטרים, ובמרחק 250 מייל מחופי חיפה.
יד הגורל, קטפה את אלכסנדר – עוד לא בן 20 – יחד עם שכן מימי ילדותו באביאל , עודד מדמון, שנמנה גם הוא על צוות הדקר.

יהי זכרו ברוך.