rosenblum-shlomo

 

סמיק נולד בשישה עשר בנובמבר 1952 במושב עמיקם. הוא התחנך בבית הספר היסודי "אלונה" שבעמיקם, בבית הספר החקלאי בפרדס חנה וסיים את לימודיו התיכוניים, בבית ספר "נעורים" שבבית ינאי.

עוד בהיותו בבית ספר תיכון ואף משך שרותו הצבאי, היה סמיק יד ימינם של הוריו, בעיבוד המשק החקלאי של המשפחה.

בשנת 1970 התגייס סמיק לצה"ל, לחיל הקשר, והצטיין בכל הקורסים הרבים שעשה במסגרת החייל.
בחור חסון, שמח, שופע מרץ ורעיונות, היה מגיע לחופשותיו מהצבא רכוב על גבי אופנועו האהוב, במדיו המצוחצחים למשעי ובהופעתו המרשימה.

לאחר שרות החובה, חתם סמיק לשנה נוספת בשרות קבע.

סמוך למועד שחרורו, ב 31 במרס 1974, נקטף מעמנו סמיק, והוא בן 22 שנים בלבד.

יהי זכרו ברוך.