galkin-rראובן, בן דבורה וזאב, נולד ביום ד' בסיון תשי"ד (5.6.1954) במושב עמיקם. הוא התחנך במושב, ומשהתבגר ראה את עתידו כחקלאי ולפיכך כוונו לימודיו והכשרתו לקראת יעוד זה. את חוק לימודיו היסודיים סיים בבית-הספר "אלונה" שבמושב, ואחרי-כן למד שתי שנים בתנאי פנימייה בבית-הספר החקלאי "מקוה ישראל". בגלל רצונו להיות סמוך לבית, כדי לעזור במשק להוריו, עזב את הפנימייה והשלים את חוק לימודיו התיכוניים בבית-הספר "עירון" בחדרה. ראובן היה עלם תמיר, בהיר עינים ושיער וחביב על כל מיודעיו. ככל הנערים בני גילו היה חבר בגדנ"ע. נוסף על זאת היה פעיל בתחומים שונים בקרב חברתו. הוא היה נבון, מלא מרץ ותכליתי. ביצע ביעילות את כל אשר הוטל עליו והיה אח חביב ובן אוהב להוריו. את התקופה שבין סיום הלימודים לבין גיוסו לצה"ל, עשה ראובן בעבודה במשק ובפעילות חברתית במושב. ראובן גויס לצה"ל במחצית פברואר 1973 והתנדב לחיל הצנחנים. אחרי שסיים בהצלחה את האימון הבסיסי ואת קורס הצניחה הוצב כלוחם בסיירת-צנחנים. כשפרצה מלחמת יום-הכיפורים, נשלחה יחידתו לסיני והשתתפה בקרבות הבלימה נגד המצרים. ראובן היה מן הטובים והמצטיינים בין הלוחמים ביחידתו. פעמים מספר לא שעה לפקודה לתפוס מחסה ונלחם באומץ, חשוף אל מול האויב. הוא השתתף בקרבות האימים ולחם במשך שנים-עשר יום עקובים מדם. ביום כ"ב בתשרי תשל"ד (18.10.1973), נפגע ראובן בהפגזה כבדה על אזור הגשרים. הוא הובא למנוחת-עולמים בבית-העלמין בבנימינה. השאיר הורים, אחות ושני אחים. לאחר נופלו הועלה לדרגת רב-טוראי. על גבורתו בשדה הקרב הוענק לראובן ציון לשבח מטעם אלוף הפיקוד, שבו נאמר: "הנני לציין לשבח את רב-טוראי גלקין ראובן ז"ל, על גילוי אומץ-לב, קור-רוח ודבקות במשימה. להלן תיאור המעשה: – במלחמת יום הכיפורים לחם רב"ט ראובן גלקין ז"ל עם כוחות הצנחנים בקרבות על "החווה הסינית". ביום 17 באוקטובר 1973 נתקו כוחותינו את המגע עם האויב. רב"ט ראובן גלקין ז"ל נשאר לחפות על ניתוק המגע. הוא שיתק במקלעו את מקורות האש של האויב כשהוא חשוף בשטח, למרות שניתנה לו פקודה לתפוס מחסה. רב"ט ראובן גלקין ז"ל הבין כי אם יתפוס מחסה, לא יוכל להפעיל ביעילות את המקלע נגד האויב והוא נשאר חשוף במקומו והמשיך בלחימתו העיקשת. ביום 18 באוקטובר 1973, בהפגזה באזור הגשרים נפגע רב"ט ראובן גלקין ז"ל ונפל. במעשיו אלה גילה רב"ט ראובן גלקין ז"ל אומץ לב, קור רוח ודבקות במשימה. חתום – יונה אפרת, אלוף הפיקוד, יוני 1976".