meshulam-yaakov

יעקב נולד בשלושה ביולי 1942. שנות ילדותו הראשונות עברו עליו בבנימינה, ילד שובב, המטפס דרך קבע על צמרות העצים ומעולל מעשי קונדס על מסילת הרכבת.

בן אחת עשרה, עקר עם משפחתו ל"יד ה-14" שלימים נקרא בשם אביאל.

יעקב עזר להוריו במשק החקלאי ואהב את עבודת האדמה.

את שירותו הצבאי עשה בחיל הרגלים, שם עסק בגילוי ובפינוי מוקשים ובמלחמת ששת הימים לחם עם כוחות המילואים.

ב-1963, נשא לאישה את חנה בן שמואל מבנימינה והקים עמה בית, משק ומשפחה לתפארת. כשש שנים לאחר מכן, בשנת 69', שכל יעקב את אחיו הצעיר ראובן, שנפל בעת שירותו הצבאי.

לאחר כמה שנים באזרחות, בהם היה מנהל משמרת במפעל אליאנס בחדרה, שוב לובש יעקב מדים, ומתגייס לשורות מגב. כאחת עשרה שנים שירת יעקב באהבה ובנאמנות במשמר הגבול וקיבל על עצמו את תפקיד רכז הביטחון השוטף (רב"ש) של אביאל.

אדם שמח, אופטימי, מעורב בחיי הקהילה, שידיו מושטות תמיד לעזרת זולתו. כך חרוט יעקב בזכרונות של אנשי אביאל.

בשנת 1996, חלה יעקב במחלת הסרטן, ולאחר שלחם בה בגבורה במשך חמישה חודשים, הוכרע על ידה.

יהי זכרו ברוך.

 

קישורים:  כתבו עליו |  לדף הנצחה של משרד הביטחון