madmon-oded

מדמון עודד

בן ציפורה ויעקב

עודד נולד ב 23 בפברואר 1947 בזיכרון יעקב, ועוד בהיוֹתו תלמיד בית ספר יסודי, עקרה משפחתו לאביאל.
עד כיתה ח', למד בְבית הספר היסודי "אלונה" שבעמיקם, ואת לימודיו התיכוניים, סיים בבית הספר החקלאי בחדרה.
בנובמבר 64, גויס עודד לצה"ל, והתנדב לצוללות. לאחר הסמכתו כצוללן ב 1966 , הצטרף לצוות הצוללת אח"י תנין, והשתתף ב"מבצע תנין", מבצע בו יצאו אנשי הקומנדו הימי לחבל בכלי שייט מצריים בנמל האויב באלכסנדריה.
עודד אהב את הצוללת, והיה מלא התפעלות מכלי שייט זה.
חבריו למעמקים, ראו בו איש צוות אחרַאי ומסור, הנוסך שקט וביטחון על סביבתו.
למרות העייפות שניכרה על פניו, לא התלונן עודד מעולם על הקשיים הכרוכִים בחיים בצוללת.
הוא היה חייל גאה בתפקידו ובמדיו, והתאמץ להיות ראוי לסמל הצוללן שענד על חזהו. עודד היה רוח חיה ותורמת במשפחתו.
עוד בילדותו היטה שכם בכל עבודות המשק, ובימי הבציר, היה תמיד ראשון לסיים את חלקו. אז, היה פונה מנצח לעזרת חברו משה.
אהוב ואוהב, נהג לדרבן את בני משפחתו להישגיות בלימודים ופינקם מכל הלב.
מעולם לא שכח להביא להם מתנות וּמזכרות מיוחדות מנמלים רחוקים בהם שהה מתוקף שרותו.
בתום מלחמת ששת הימים, יצא עודד עם צוות נבחר לאנגליה, להביא ארצה את הצוללת דקר. הצוללת על צוותה שקעו במצולות ים, ועודד בן 21 שנים בלבד.
יהי זכרו ברוך.